Drogi gminne i wewnętrzne na terenie całej gminy Daleszyce będą bardziej szczegółowo oznakowane. Pojawią się nowe znaki ostrzegawcze i informacyjne. To odpowiedź na wnioski mieszkańców i kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6 kwietnia podpisana została umowa na „Dostawę i montaż znaków drogowych na drogach gminnych  i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”. Wykonawcą zamówienia jest firma M-ZNAK z Kielc. W ramach umowy zamontowane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome, a także urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Znaki będą montowane sukcesywnie do połowy grudnia.

- Dzięki  zamontowaniu znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz nowych tablic miejscowości zostaną uporządkowane kwestie zarówno pierwszeństwa na drogach, jak i poprawne oznakowanie granic miejscowości i przysiółków. Realizacja tego zadania to odpowiedź na apele i wnioski mieszkańców i mam nadzieję, że zminimalizujemy w ten sposób uciążliwości związane z brakiem lub niewystarczającą ilością oznaczeń drogowych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.