Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. Jego część prowadzi przez województwo świętokrzyskie, w tym przez gminę Daleszyce. Trasa na tym terenie powstała dzięki dobrej współpracy samorządów województwa świętokrzyskiego i gminy Daleszyce. Jednostki te podpisały właśnie kolejną umowę, tym razem o współpracy partnerskiej na rzecz utrzymania, rozwoju i promocji szlaku Green Velo.

Będzie dalsza współpraca

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. To ponad 2 tysiące kilometrów specjalnie wytyczonej trasy. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W województwie świętokrzyskim jego długość wynosi 210 kilometrów. Projekt pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” został zrealizowany przy współpracy samorządów i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – Szlak jest bardzo ciekawą ofertą turystyczną, dlatego powinniśmy dbać o jego dobry stan i utrzymanie infrastruktury oraz dalszy rozwój. Chcemy wspólnie z samorządem województwa świętokrzyskiego prowadzić też spójną i skoordynowaną promocję szlaku jako całości – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Porozumienie o współpracy w tym zakresie zostało podpisane 29 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pomiędzy burmistrzem Dariuszem Meresińskim a marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Obecna była również wicemarszałek Renata Janik. Zawarta pomiędzy samorządami umowa reguluje zadania każdej ze stron. Obydwa samorządy, zarówno województwa świętokrzyskiego, jak i gminy Daleszyce zobowiązały się w niej do utrzymania szlaku oraz miejsc obsługi rowerzysty i przyległej infrastruktury, jak wiaty, parkingi czy stojaki, w dobrym stanie technicznym. Będą też wykonywały bieżące naprawy szlaku i uzupełniały brakujące oznakowanie. Zajmą się również utrzymywaniem czystości na trasie i dokonywaniem przeglądów szlaku na „swoich terenach”. Wspólnie zadbają o jego dobry wizerunek i markę. Gmina Daleszyce będzie też wspierać samorząd województwa świętokrzyskiego w podejmowaniu inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój i promocję szlaku. Umowa partnerska została zawarta do 31 grudnia 2026 roku.

Piękny szlak z wieloma atrakcjami

Szlak Green Velo jest wyjątkowy pod względem swojej różnorodności. Regiony przez które prowadzi obfitują w liczne atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu jej stronach. Wśród nich znajdują się zabytki, ale nie tylko. Po drodze można spotkać miejsca niezwykle cenne przyrodniczo: 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Blisko 58 kilometrów trasy biegnie przez tereny leśne, co stanowi 29% jej długości. 180 kilometrów przypada na doliny rzek, co stanowi 9% trasy. - W Daleszycach są wspaniałe, zróżnicowane i bardzo malownicze tereny do uprawiania turystyki rowerowej. Bardzo się cieszymy, że szlak rowerowy Green Velo prowadzi także przez naszą gminę. Pozwoli to na ożywienie tej części turystycznej gospodarki i ściągnięcie do nas miłośników dwóch kółek – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Agnieszka Olech