W tym roku obchodziliśmy 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty i znicze w miejscach pamięci tradycyjnie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wraz z radnym Pawłem Tobołą wziął także udział w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w przeddzień dnia św. Floriana, patrona strażaków, przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. Podczas obchodów Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Szczepan Furmanek, prezes OSP  w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński przekazali medal za zasługi dla byłego naczelnika OSP w Daleszycach, druha Piotra Tombarkiewicza.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. – To najwyższe odznaczenie przyznawane dla strażaków przez związek OSP – podkreśla prezes Norbert Wojciechowski. – W OSP Daleszyce takim medalem dotychczas mogło się poszczycić tylko trzech druhów, druh Piotr Tombarkiewicz jest czwartym strażakiem z naszej jednostki tak wysoko docenionym za codzienną pracę i długoletnią służbę.

- Serdecznie gratuluję tak wyjątkowego wyróżnienia druhowi Piotrowi Tombarkiewiczowi. To dzięki tak zaangażowanym w służbę strażakom, nasze jednostki stają się coraz silniejsze i świetnie zorganizowane, a my, wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć – zwrócił się do odznaczonego druha i wszystkich świętujących Dzień Strażaka Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dzień swojego patrona, świętego Floriana, świętują tradycyjnie wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Daleszyce; w tym roku w uroczystościach w jednostkach OSP Smyków oraz OSP Suków Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach reprezentowała Pani Anna Kosmala – kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju.

2 maja Polacy świętowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej, ustanowiony pomiędzy Świętem Pracy a 3-cim Maja przez rząd RP dla uczczenia burzliwej historii kraju i naszych barw narodowych. W tym roku ponownie majowe święta obchodzone były w cieniu epidemii, nie brakło jednak gestów pamięci; mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie wywieszali barwy narodowe na swoich posesjach, najmłodsi wzięli udział w szkolnych akademiach, podejmowali też wyzwanie opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcia z flagą. Dzień Flagi RP obchodziliśmy po raz 17-ty.