9 maja przypada Dzień Unii Europejskiej. To okazja, by wiwatować na rzecz pokoju i jedności. Współpraca krajów ponad granicami zaczęła się w 1950-tym roku.

Dzień Europy upamiętnia rocznicę podpisania Deklaracji Schumana i utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Plan dotyczący koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla został przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Nowa forma współpracy politycznej w Europie miała uniemożliwić wybuch kolejnej wojny. EWWiS została założona przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Była to pierwsza ponadnarodowa instytucja europejska, która przekształciła się w znaną nam dziś Unię Europejską.

Dziś wspólnotę buduje 27 państw członkowskich, wśród nich od 1 maja 2004 roku jest Polska. W Europarlamencie zasiada 52-óch posłów z naszego kraju. Celami istnienia UE są m.in. wpieranie pokoju i dobrobytu obywateli, promowanie zrównoważonego rozwoju, postępu społecznego i ochrony środowiska, zwiększanie spójności oraz solidarności między państwami członkowskimi, a jednocześnie ochrona różnorodności kulturowej i językowej.