Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego sprzątania naszych miejscowości. Wiosenne porządki odbędą się w poszczególnych sołectwach 15 lub 22 maja. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zapewnia worki, rękawiczki i wywóz śmieci.

W Daleszycach spotykamy się 15 maja o godz. 14-tej, poszczególne grupy wyruszają spod Urzędu Miasta i Gminy. Pozostałe miejscowości będą ogłaszać terminy swoich działań na profilach facebookowych.

W akcję zorganizowaną przez burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach zaangażowali się już radni, sołtysi, szkoły, kluby sportowe i organizacje. Apelujemy także do wszystkich chętnych, aby przyłączyli się do naszych działań lub wsparli je choćby w formie uporządkowania terenów wokół własnych posesji.

W ten praktyczny sposób będziemy świętować promowany dla ochrony przyrody Dzień Polskiej Niezapominajki. Pielęgnacja terenów zielonych to nie tylko forma dbania o przyrodę i nasze wspólne dobro, ale też sposób na poprawę atrakcyjności naszej gminy w oczach współmieszkańców i turystów.