Jeśli potrzebujesz wsparcia, a jesteś osobą samotną, w podeszłym wieku i nie radzisz sobie w dobie pandemii zaproś nas-przyjedziemy.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach informują, iż w miesiącu maju pracownicy socjalni będą jak co miesiąc spotykać się z (zachowaniem reżimu sanitarnego) z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Rozpoczynamy jak zwykle krótkimi postojami w wyszczególnionych poniżej miejscach. Następnie odbędą się spotkania w miejscu zamieszkania poszczególnych osób- aby poznać ich indywidualne potrzeby. Możemy zrobić zakupy, załatwić inne sprawy bytowe i życiowe. Jeśli jeszcze nie korzystaliście Państwo z takiej pomocy a potrzebujecie wsparcia zgłoście ten fakt do Sołtysa lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GRAFIK WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

NA SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI GMINY DALESZYCE

 W    MIESIĄCU MAJ 2021 ROKU w RAMACH  OGÓLNOPOLSKIEJ

 AKCJI:  „WSPIERAJ  SENIORA”,

 

DATA

GODZINA

  MIEJSCE ROZPOCZĘCIA AKCJI,

PRACOWNIK SOCJALNY odpowiedzialny za dane sołectwo.

18.05.2021

10.00

Szczecno-plac koło Kościoła

J. Dudzic-Rychel

18.05.2021

11.15

Komórki-plac koło Remizy OSP

M. Klikowicz- Kołbuc

18.05.2021

10.00

Kranów-pętla autobusowa  przy głównej drodze

D. Kapela

18.05.2021

11.10

Słopiec -plac przy Szkole Podstawowej

P.Pasisz

19.05.2021

10.00

Borków-parking przy zalewie

U. Gawior

19.05.2021

11.10

Trzemosna -plac przy budynku Białe Ługi

M. Klikowicz- Kołbuc

19.05.2021

10.00

Smyków-parking przy Remizie OSP

J. Dudzic- Rychel

19.05.2021

11.10

Sieraków-pętla autobusowa

D. Kapela

20.05.2021

10.00

Suków-plac przy szkole podstawowej

P. Pasisz

20.05.2021

11.15

Mójcza-plac przy szkole podstawowej

I. Papis

20.05.2021

10.00

Danków, Wójtostwo-świetlica wiejska

U. Gawoir

20.05.2021

11.10

Niwy-plac przy Świetlicy Wiejskiej

M. Klikowicz- Kołbuc

25.05.2021

10.00-11.00

Niestachów- plac przy Remizie OSP

M. Surma, D. Cedro-Pindral

25.05.2021

11.15-12.00

Brzechów-parking przy Szkole Podstawowej

U. Gawior

25.05.2021

10.00-11.00

Widełki-plac przy świetlicy wiejskiej

M. Pilarek

25.05.2021

11.15-12.30

Cisów-plac przy Remizie OSP

J.Dudzic- Rychel

26.05.2021

10.00-11.00

Marzysz-plac przy szkole podstawowej

I. Papis

26.05.2021

11.10-12.30

Kaczyn-plac koło Kościoła

D.Cedro- Pindral

 

Renata Segiecińska

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach