Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w sześciu miejscowościach. Zadania będą realizowane w Borkowie i Borkowie-Podmarzyszu, Sukowie, Mójczy, Cisowie i Kranowie.

18 maja burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w zamówieniu publicznym. O uzupełnienie oświetlenia zadbają dwie firmy: Nice Proj z Tumlina oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych ze Szczecna.

W ramach budowy sieci oświetlenia drogi wewnętrznej na terenie Cisowa postawione zostaną dwa nowe słupy, dwa wysięgniki zostaną też zamontowane na słupach istniejących, przewidziano nowoczesne LEDowe oświetlenie. W Borkowie-Podmarzyszu zbudowane będzie oświetlenie na istniejących słupach. Przewidziana jest budowa skrzynki oświetlenia drogowego, podwieszenie przewodów i montaż trzech wysięgników z oprawami LED. W ramach kolejnego zadania – w Borkowie również rozbudowa oświetlenia dróg wewnętrznych będzie prowadzona na istniejących słupach, z podwieszeniem przewodów i montażem dwóch opraw LED. Podobne zadanie będzie realizowane w Kranowie, tutaj też przewidziano wyprowadzenie ze skrzynki drugiego obwodu oświetlenia z montażem sześciu opraw LED. W Sukowie oświetlenie będzie uzupełniane na odcinku ulicy Dymińskiej w kierunku na Borki. Przewidziano montaż przewodu i trzech lamp na istniejących słupach.  W Mójczy planowana jest rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej, ulicy Chabrowej, wymiana dwóch słupów i montaż dwóch opraw oświetleniowych.

Wszystkie uzupełnione lampy uliczne będą wyposażone w sterownik zgodny z istniejącym systemem sterowania w gminie Daleszyce. Termin realizacji zadań wyznaczono do końca sierpnia.

Gmina jest również w trakcie postępowania przetargowego na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Danków w kierunku Smykowa, gdzie zamontowanych ma być 9 słupów z nowoczesnym oświetleniem.