Z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury dziękujemy wszystkim osobom z terenu gminy Daleszyce zaangażowanym w działalność kulturalną, promocję sztuki i ochronę lokalnych tradycji. Najlepsze życzenia składamy na ręce pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich twórców, artystów, animatorów i organizatorów życia kulturalnego w naszej gminie. Niech nigdy nie braknie Wam inspiracji i motywacji, by troszczyć się o wartości, które „karmią” dusze i poszerzają horyzonty.

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach