Chcą integracji, rozrywki na wysokim poziomie i możliwości budowania swojego doświadczenia zawodowego. Młodzi mieszkańcy gminy Daleszyce określili pierwsze cele założonego właśnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej Klubu Młodzieżowego. O możliwościach współpracy z samorządem mówił klubowiczom burmistrz Dariusz Meresiński.
Powołanie Klubu jest efektem warsztatów animacji społecznej „Rozkręćmy razem gminę Daleszyce”, zorganizowanych przez TPZD we współpracy z Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warsztaty miały na celu zwiększenie aktywności tej grupy wiekowej w życiu kulturalnym i społecznym naszej gminy, a TPZD zapewniło wsparcie przy pisaniu i koordynacji projektów grantowych dla młodzieży.


Uczestnicy dwudniowych warsztatów poznawali możliwe formy aktywności młodych ludzi i możliwości dofinansowania projektów na działania młodzieżowe, odkrywali własne zasoby i korzyści płynące z wolontariaru. Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński podzielił się z uczestnikami informacjami na temat współpracy z samorządem gminy w celu realizacji przygotowanych przez młodzież przedsięwzięć.

- Pomysły młodzieży są świeże i bardzo cenne, bo przecież dokładnie wycelowane w ich potrzeby – podsumowuje burmistrz. – Widząc ich zapał do działania, jestem pewien, że przy odrobinie „technicznego” wsparcia będziemy mogli wspólnie wiele zdziałać dla młodych i jednocześnie z korzyścią dla całej gminy.


W warsztatach uczestniczyła młodzież z kilku miejscowości, także spoza naszej gminy. Była to więc okazja do integracji, ale przede wszystkim „burza mózgów”, która skutkowała pomysłami na działania, jakich według młodych ludzi w gminie Daleszyce brakuje i przy których organizacji sami mogliby się wykazać; młodzież zaproponowała m.in. utworzenie artystycznej kawiarni „bez nałogów”, organizację targów pracy i rozwijanie możliwości zatrudnienia dorywczego, ale też koncerty i imprezy integracyjne dla mieszkańców różnych miejscowości.

- Pod koniec warsztatów wybrano grupę inicjatywną Klubu Młodzieżowego przy TPZD w składzie: Klaudia z Daleszyc, Piotrek ze Szczecna, Edyta z Niestachowa i Klaudia z Sierakowa oraz Jola z poza gminy – relacjonuje Stanisław Golmento, sekretarz TPZD. – Grupa będzie się spotykać z Zarządem TPZD oraz doradcami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu dopracowania swoich pomysłów.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com