16 czerwca w gminie Daleszyce odbyło się merytoryczne szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców z tego terenu. Przekazano im wiedzę dotyczącą zarówno przepisów prawa pracy, jak i możliwości pozyskiwania dofinansowań na wynagrodzenia dla młodocianych pracowników.

Oni wspierają przedsiębiorczość
Przedsiębiorcy są bardzo ważni, warto ich wspierać i gmina Daleszyce robi to między innymi poprzez organizację wydarzeń skierowanych specjalnie do nich i ukierunkowanych na ich potrzeby. – Przedsiębiorcy to oczko w głowie samorządów. Staramy się, aby na terenie gminy Daleszyce było ich jak najwięcej. A dzisiejsze spotkanie służy temu, aby mogli zapoznać się z pewnymi możliwościami, jakie mogą ułatwić im funkcjonowanie, do których należy chociażby korzystanie z dofinansowań. Omawiamy też przepisy dotyczące prawa pracy. Do tej rozmowy zostali zaproszeni specjaliści, aby je wyjaśnili, bo zmiany w nich następują bardzo często i trzeba być czujnym, żeby czegoś nie przeoczyć – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Przedsiębiorcy są bardzo ważnym ogniwem rozwoju lokalnej gospodarki i gminy Daleszyce. Serdecznie im dziękuję, że są, chcą z nami współpracować, a my będziemy się starać robić wszystko, aby ich nie zawieść – dodał burmistrz.


Przedsiębiorców wspiera też Urząd Marszałkowski w Kielcach. – Dzisiejsze spotkanie, kolejne w naszym województwie, szkoli przedsiębiorców między innymi z zakresu zatrudniania młodocianych pracodawców. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiemy, że największą bolączką dzisiejszych przedsiębiorców jest brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. I to wielokrotnie na spotkaniach słyszymy, zarówno od samorządowców, jak również od samych przedsiębiorców, że jest coraz mniej młodych ludzi wykształconych w kierunkach branżowych, zawodowych. Jest to ogromny problem. Dlatego chcąc wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom staramy się ich wspierać i pokazywać, gdzie pracownicy, których obecnie mają, mogą się dokształcać. Przedsiębiorcy mogą korzystać między innymi z platformy Bazy Usług Rozwojowych czy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tych możliwości wsparcia przedsiębiorców jest bardzo wiele. Takie spotkania są doskonałą okazją do przekazania im, gdzie szukać dofinansowań – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Szeroki wachlarz wiedzy
Trzeba przyznać, że szkolenie było skarbnicą wiedzy dla przedsiębiorców. – Podczas szkolenia pracodawcy uzyskali informację odnośnie obowiązujących przepisów prawa pracy w zakresie przede wszystkim zatrudniania pracowników, a także zmian, jakie w tych przepisach zachodzą. Omówiliśmy także sprawy w zakresie powierzania pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, a także różnic pomiędzy różnymi umowami o pracę – mówiła Małgorzata Bryk, inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

O zatrudnianiu młodocianych pracowników i płynących z tego profitów dla przedsiębiorców opowiedziała Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. – Dzisiejsze spotkanie dotyczy między innymi tematu refundacji wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Firmy, które ich zatrudniają u siebie mogą liczyć na to, że my zwrócimy im wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla takiego pracownika. Pracodawcy, którzy się o to starają, często popełniają błędy, nie wiedzą co robić, jak wypełniać dokumenty. Dlatego wychodzimy frontem do klienta, czyli przyjeżdżamy do pracodawców, szkolimy ich, pokazujemy jak składać wnioski, kto może to zrobić, jakie trzeba spełnić wymagania. W taki sposób chcemy ułatwić przedsiębiorcom ich działanie.

Zachęcamy do przystąpienia do programu w zakresie refundacji dla pracowników młodocianych – podsumowała Magdalena Fogiel-Litwinek.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, a współorganizatorami: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem Meresińskim.

Agnieszka Olech