Burmistrz Daleszyc podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Daleszyce-Niwy. Umowa dotyczy znaczącego odcinka drogi i uzupełnienia brakujących fragmentów chodnika.

- Po opracowaniu projektu, wyremontujemy drogę powiatową na odcinku od Domu Ludowego w Daleszycach do ronda na Niwach, a dla pieszych zapewniliśmy tutaj uzupełnienie brakujących odcinków chodnika – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Jest to nasza odpowiedź głównie na wniosek mieszkańców Niw. Tutaj rzeczywiście na dwóch odcinkach trasy brakuje chodnika, to jest przy rondzie i na wysokości sklepu, więc inwestycja ta będzie miała szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników.


Inwestycja dotyczy przebudowy odcinka drogi o długości około 2630 mb oraz budowy ok. 600 mb chodnika. Chodzi o połączenie istniejących chodników w Daleszycach (ok. 523 mb) oraz chodnik w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Niwy (ok. 76mb) – to połączenie istniejącego chodnika przy drodze powiatowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej.
Dokumentację projektową wykona Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnika. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.