Wszystko dzięki realizacji projektu „Wspierać bardziej”, na który gmina pozyskała blisko milion złotych unijnego dofinansowania. Jego celem jest kompleksowe wspieranie rodzin. Będą tu ciekawe zajęcia dla dzieci i pomoc w nauce, a mieszkańcy skorzystają też z bezpłatnych porad psychologa, prawnika, psychoterapeuty i socjoterapeuty. Świetlica będzie otwarta dla wszystkich chętnych.
Realizacja projektu „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” rozpoczęła się 1 lipca, a zainaugurowano ją otwarciem wyremontowanej świetlicy w Kranowie, w której będą odbywały się wszystkie spotkania. Witając przybyłych na otwarcie gości kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renata Segiecińska, podkreślała, że celem projektu jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego. Potrzebujący otrzymają pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne.

– Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego i asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Zainteresowani będą tu przyjeżdżać po korepetycje do nauczycieli i na przeróżne zajęcia, które będą się tu odbywały. Świetlica w Kranowie została do tego celu specjalnie przygotowana, przeszła remont i została doposażona. Dziękuję burmistrzowi za wsparcie i zrozumienie potrzeb lokalnego społeczeństwa. Podziękowania kieruję także do wszystkich zaangażowanych w realizację projektu – dziękowała dyrektor Renata Segiecińska, na ręce której klucze do świetlicy oficjalnie przekazał podczas uroczystego jej otwarcia dyrektor MGOK Norbert Wojciechowski.

Jak zaznaczył burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, w ramach milionowego projektu rodziny z terenu gminy otrzymają kompleksową pomoc na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania. - Społecznie to niezwykle istotny projekt. Jego dzisiejsza inauguracja połączona z otwarciem świetlicy to zasługa wielu osób, w tym radnej Zenobii Wojciechowskiej, sołtys Eweliny Miernik i dyrektor MGOPS w Daleszycach Renaty Segiecińskiej, a także pracowników MGOPS. Ich zaangażowanie, otwartość, chęć współpracy i dobrej woli powoduje, że wszystkim chce się działać dla wspólnego dobra. Spotkaliśmy się tu z ogromną otwartością. Dobra współpraca na wielu szczeblach, dofinansowanie zewnętrzne i wsparcie pomogły w utworzeniu tego miejsca. Bardzo się cieszę, że kolejny projekt, za około milion złotych będzie tu realizowany. Cieszymy się, że możemy być jego częścią – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Obecny podczas uroczystej inauguracji projektu senator Krzysztof Słoń zaznaczył, że pozyskane przez władze gminy milionowe dofinansowanie przełoży się na realne wsparcie i pomoc mieszkańcom. - To bardzo dobrze zainwestowany milion. Cieszę się, że pomysł, który zrodził się jakiś czas temu zapewne gdzieś w zaciszu gabinetu lokalnego samorządu dziś nabiera realnego kształtu. To tu dzieci i młodzież będą mogły korzystać z dodatkowych lekcji z języka polskiego, angielskiego, czy matematyki, co jest dziś szczególnie istotne. Podobnie jak wsparcie psychologa, socjologa czy prawnika. Dodatkowo świetlica w Kranowie została świetnie wyposażona. Jestem przekonany, że czas spędzony tu będzie owocny. Podziękowania kieruję do burmistrza Dariusza Meresińskiego, dla którego dobro mieszkańców ma ogromne znaczenie – podkreślił senator Krzysztof Słoń. - Słowo „człowiek” w gminie Daleszyce zawsze nabierało wyjątkowego wymiaru.

Władze gminy od lat stawiają na zrównoważony rozwój, inwestując nie tylko w infrastrukturę, ale też w człowieka. Cieszą wielkie inwestycje, jak chociażby dopiero co oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Daleszycach, ale jeszcze bardziej cieszą inwestycje takie jak te. Od dziś budynek po zlikwidowanej dawno temu szkole od nowa tętni życiem. Jestem przekonany, że stanie się on miejscem fantastycznych spotkań i niezapomnianej integracji – dodał wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, a radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala mówiła, że patrząc na dynamiczny rozwój gminy Daleszyce czuje się dumna będąc jej mieszkanką. - Ważna jest rozbudowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej, ale człowiek jest wartością nadrzędną. Doskonale rozumieją to pracownicy MGOPS w Daleszycach, którzy przy wsparciu władz gminy realizują tak wiele projektów na rzecz mieszkańców. Dziś chciałabym złożyć szczególne podziękowania dyrektor Renacie Segiecińskiej oraz pracownikom ośrodka pomocy za ich wytrwałość, ciężką pracę i upór w pozyskaniu środków na stworzenie w Kranowie miejsca aktywności i integracji społecznej, miejsca otwartego dla każdego, które będzie służyło lokalnej społeczności i odpowiadało na zgłaszane potrzeby – powiedziała radna Anna Kosmala, wręczając na ręce dyrektor Renaty Segiecińskiej upominek w postaci zegara. - Niech w świetlicy w Kranowie odmierza tylko dobre chwile – mówiła radna Anna Kosmala.

A tych bez wątpienia będzie tu wiele.

- Długo czekaliśmy na otwarcie tej świetlicy. Bardzo lubimy tu przychodzić, spotykać się, grać i spędzać razem czas. Z niecierpliwością czekamy już na nowe zajęcia – mówiły zgodnie dzieci, które tego dnia bez wątpienia cieszyły się najbardziej. Specjalnie dla nich przygotowano ogromny tort, a także mnóstwo gier i zabaw. Tuż po symbolicznym przecięciu wstęgi i odsłonięciu przez dzieci tablicy informacyjnej, na ich ręce burmistrz Dariusz Meresiński przekazał w prezencie piłki do gry w „nogę”.

Na realizację projektu gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie unijne. Wyniesie ono 951 tysięcy 684 złote i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Olech