logotypyEU TK

29 czerwca odbyło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Jest to historyczna i największa jak dotąd inwestycja na tym terenie. Jej łączna wartość wyniosła ponad 12,5 miliona złotych. Warto dodać, że samorząd gminy pozyskał na budowę oczyszczalni bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, czyniąc tym samym milowy krok w stronę uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zabezpieczając jej sprawne działanie na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Nowo otwarta oczyszczalnia ścieków w Daleszycach została rozbudowana, co sprawiło, że jej przepustowość zwiększyła się prawie trzykrotnie. Głównym celem tej inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie, umożliwienie instalacji kolejnych przyłączy kanalizacyjnych i zwiększenie dbałości o środowisko naturalne. Proces wprowadzenia w życie planu realizacji tej inwestycji trwał już od 2016 roku.


– To było jedno z priorytetowych zadań, które chcieliśmy wykonać. W 2016 roku były pierwsze plany i odważna decyzja o rozpoczęciu działań. W 2018 roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO i następnie został wyłoniony wykonawca. Dziś jesteśmy świadkami wielkiego, historycznego wydarzenia. Możemy cieszyć się wspaniałą inwestycją, która będzie latami służyła mieszkańcom naszej gminy. Kieruję wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w realizację tego zadania. Dziękuję za wsparcie ze środków rządowych i unijnych. Podziękowania kieruję też do Rady Miejskiej za podjęcie stosownej uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków z budżetu na budowę tej nowoczesnej, ekologicznej oczyszczalni, która latami będzie służyła mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce – mówił Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Obecny na oficjalnym otwarciu poseł Krzysztof Lipiec, podkreślał, że tego typu inwestycje są bardzo oczekiwane przez lokalne społeczności.

– Dzięki tak nowoczesnej oczyszczalni odzyskiwane będzie prawie 100% nieczystości. To bardzo dobry wskaźnik. Cieszę się, że władze gminy Daleszyce zadbały o to, aby taka instalacja tutaj powstała. A jest to ważna rzecz, przyczynia się do ochrony środowiska, do czystości powietrza, do tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju społeczności lokalnej. Wspaniale, że gmina wykorzystała ogromne środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daleszyce skorzystały również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tak duże wsparcie oraz spore zaangażowanie środków własnych gminy dało świetne efekty. Gratuluję tej inwestycji – powiedział poseł Krzysztof Lipiec.

Słów uznania dla samorządu za realizację tak dużej i potrzebnej inwestycji nie szczędzili zaproszeni goście.

– Dziękuję burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy Daleszyce, bo jesteśmy dzisiaj świadkami ważnego wydarzenia. To nie tylko otwarcie nowoczesnej oczyszczalni, ale pewien proces, który pan burmistrz realizuje, a jest to proces unowocześniania bardzo ważnej infrastruktury społecznej. Bo w gminie Daleszyce znajdują się trzy oczyszczalnie, ta jest największa i najnowocześniejsza, ale dwie pozostałe, staraniami samorządu Daleszyc także zostały unowocześnione. Są to inwestycje, których na co dzień nie widać, ale są niezwykle ważne dla ekologii i mieszkańców. Cieszę się, że zadanie otrzymało dofinansowanie rządowe i to pokazuje w jaki sposób Fundusz Inwestycji Lokalnych wspiera lokalną samorządność – powiedział senator Krzysztof Słoń.

Gratulacje na ręce władz gminy Daleszyce złożył także Rafał Nowak, wicewojewoda świętokrzyski.

– Gratuluję samorządowi miasta i gminy Daleszyce podjęcia odważnej decyzji i konsekwentnej realizacji dużego planu uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na tym terenie. To wspaniałe działania na rzecz lokalnego społeczeństwa, które zabezpieczą ten obszar na najbliższe kilkadziesiąt lat – mówił wicewojewoda Rafał Nowak.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji wybudowane zostały nowe obiekty, między innymi budynek oczyszczania mechanicznego, blok oczyszczania biologicznego, stanowisko dmuchaw i plac magazynowy osadu zgranulowanego. Powstały także nowe drogi, place, wymieniono ogrodzenie i posadzono zieleń.
Agnieszka Olech