20 lipca rusza kolejny moduł programu AgroEnergia. Rolnicy mogą zdobyć dofinansowanie do budowy małej elektrowni wodnej i biogazowni rolniczej. Dofinansowanie można zdobyć w formie dotacji lub pożyczki. AgroEnergia to też dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła i instalacji wiatrowej.
Program Agroenergia jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i składa się z dwóch części:

Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej (dofinansowanie w formie dotacji).

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii (dofinansowanie w formie dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych, lub pożyczki - do 100% kosztów kwalifikowanych).
Szczegóły na stronach http://nfosigw.gov.pl/