W dniu 1 sierpnia 2021r. od godz. 16,00  na Rynku w Daleszycach odbędzie się piknik pod nazwą : „ANIMACJE HISTORYCZNE”, podczas którego odbędzie się konkursu wiedzy o tematyce kulturalnej pod nazwą : „HISTORIA GMINY DALESZYCE”. Nagrodą główna będzie zestaw sprzętu sportowego o wartości 300 zł , ufundowany przez Dariusza Meresińskiego – Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach oraz 3 inne nagrody rzeczowe i 10 atrakcyjnych książek.

Uczestnicy konkursu mogą do niego przystąpić poprzez wypełnienie testu wiedzy składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru, za które uczestnik może otrzymać 1 pkt. oraz  5 pytań wielokrotnego wyboru o podwyższonym poziomie trudności za które uczestnik może otrzymać 2 pkt. Każdy z uczestników otrzymuje komplet pytań testowych w formie papierowej, na którym zaznacza odpowiedzi stawiając krzyżyk przy wybranych odpowiedziach.

Laureatami konkursu są osoby, które zdobyły największą liczbę punktów w teście (miejsca I-IV). W przypadku braku możliwości wskazania laureatów w oparciu o wynik testu (równa liczba punktów) o kolejności laureatów decyduje większa liczba punktów uzyskana z pytań o podwyższonym poziomie trudności. W przypadku dalszego braku możliwości wskazania laureatów, o kolejności decyduje czas rozwiązania testu liczony od pobrania testu do jego dostarczenia po rozwiązaniu

Organizatorzy : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Urząd Miasta i Gminy, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach zapraszają do udziału w konkursie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronach organizatorów.

Regulamin Konkursu