Przypominamy, że od 2 sierpnia  Lokalny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Daleszycach świadczy jedynie usługi z zakresu części zadań realizowanych przez Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Punkt realizuje sprawy związane z pośrednictwem pracy, w tym :

  1. Podejmowania i utrzymania kontaktów z osobami zarejestrowanymi poprzez przygotowanie propozycji pomocy z uwzględnieniem propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej przez Urząd i kierowanie tych osób do pracodawców krajowych w celu podjęcia pracy.
  2. Udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby nie zarejestrowane.
  3. Udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi.
  4. Proponowanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy możliwości korzystania ze szkoleń grupowych i indywidualnych organizowanych przez Urząd.

Lokalny Punkt Informacyjno - Konsultacyjny w Daleszycach  zostanie zamknięty 30 września 2021r.

Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych na terenie gminy Daleszyce od 01 października 2021 r. z zakresu: rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,  przyznawania świadczeń realizowanych przez Centrum Rejestracji i Ewidencji, usług pośrednictwa pracy realizowanych przez Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego odbywać się będzie w zależności od decyzji zainteresowanego:

  • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, tel. 41 367-11-01 lub 41 367-11-02;
  • w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel. 41 353-51-19.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach