Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że ze względu na sytuację, jaka miała miejsce w Daleszycach w ostatnią  niedzielę, zabawa taneczna podczas Dożynek Gminnych nie odbędzie się.

W czasie trwania uroczystości dożynkowych prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla Tomasza i Mikołaja.

Dożynki odbędą się 22 sierpnia na daleszyckim rynku i będą miały następujący przebieg:

Godz. 15:00 Msza święta

Godz. 16:00 - 18:00 Obrzędy dożynkowe, występy zespołów ludowych, orkiestry dętej

Godz. 18:00 - 20:00 Turniej Sołtysów

Zachęcamy wszystkich do przyjścia, wzięcia udziału we mszy świętej i złożenia datków.

W akcję zbierania pieniędzy zaangażowali się już pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,  Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, Szkoły Podstawowej w Sukowie, Szkoły Podstawowej w Mójczy, Szkoły Podstawowej w Niestachowie.