Zdobyliśmy pieniądze na likwidację barier w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę ze Starostwem Kieleckim na dofinansowanie budowy windy przyschodowej. Ale to nie jedyne udogodnienia wprowadzane w magistracie dzięki realizowanej właśnie przebudowie. Najważniejszą zmianą będzie wewnętrzna winda dla niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

W myśl umowy podpisanej ze starostą Mirosławem Gębskim, dofinansowane zostanie tak zwane krzesełko przyschodowe, które zostanie zamontowane przy wejściu do budynku urzędu i umożliwi dostęp osobom z problemami w poruszaniu się. Pieniądze na tą inwestycję pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III. – Platforma zewnętrzna zostanie zamontowana w miejscu starego podjazdu.  Zależy nam, żeby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mieli równy dostęp do usług, do życia społecznego, a ta zmiana znacząco w tym pomoże – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Ale to nie jedyne udogodnienia planowane w odnowionej siedzibie Urzędu z myślą o osobach niepełnosprawnych czy słabowidzących lub słabosłyszących. Głównym udogodnieniem ma być winda wewnątrz budynku, która umożliwi wjazd na wyższe piętra. Ponadto poszerzone zostaną drzwi wejściowe i zmieniony sposób otwierania, tak, aby umożliwić swobodny przejazd osobom na wózkach inwalidzkich. W myśl projektu, w obiekcie zaadaptowane zostaną dla potrzeb niepełnosprawnych łazienki, zastosowane zostaną piktogramy oraz kontrastowe oznaczenia pozwalające na sprawną komunikację osobom słabowidzącym, jest również plan instalacji pętli indukcyjnej w punkcie obsługi klienta, która ułatwia kontakt z niedosłyszącymi. – Dostosowanie Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami jest konieczne, a okazało się możliwe dzięki decyzji o kompleksowym remoncie budynku – dodaje burmistrz.

Przebudowa i remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy przy placu Staszica 9 w Daleszycach ma potrwać do końca roku. Prace prowadzą do poprawy stanu technicznego i mają dostosować budynek do obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych. Wprowadzone zostają też ekologiczne rozwiązania energetyczne, na co pozyskane zostało unijne dofinansowanie w wysokości niemal 1 mln zł.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com