Daleszycka organizacja LOOK pracuje nad wydaniem książki. W publikacji znajdziemy wspomnienia mieszkańców naszej gminy na temat walorów przyrodniczych i kulturalnych ziemi daleszyckiej.

W lipcu br. Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK przystąpiła do kolejnego działania grantowego w ramach projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”. Głównym założeniem zadania pn. „Bogactwa i kultura ziemi daleszyckiej” jest wydanie publikacji o tym samym tytule, przedstawiającej walory przyrodnicze i kulturowe gminy Daleszyce”.

W ramach zbierania materiałów do książki, LOOK przeprowadził spotkania wspominkowe w Klubach Seniora w Cisowie, Smykowie, Sukowie, Komórkach i Daleszycach. Zebrani chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami i zdjęciami z archiwum rodzinnego, niektóre z nich na pewno będą unikatowym dopełnieniem publikacji. Już teraz zapraszamy Państwa na wieczór promujący wydawnictwo, który uświetnią występami bohaterzy książki, czyli lokalni artyści. O konkretnej dacie poinformujemy  w najbliższym czasie.

Całkowita wartość projektu to 15 479,92 zł w tym pozyskane dofinansowanie wynosi 12 070,00 zł, natomiast wkład własny LOOK to 3 409,92 zł.

Look stopka770