Przebudowa drogi powiatowej Suków-Mójcza coraz bliżej! Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania. – Jednym z elementów tej inwestycji jest doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.  

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżowania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim.

Oferty w ogłoszonym przez PZD przetargu można składać do 29 września.