logotypy projekty twarde 2

Zakończyliśmy budowę pompowni wodociągowej w Brzechowie. – To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, ponieważ dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie odpowiednia ilość wody i ciśnienie dla potrzeb gospodarczych i przeciwpożarowych dla części sołectwa – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

W ramach inwestycji posadowiony został budynek kontenerowy i zamontowane odpowiednie instalacje – oprócz wodno-kanalizacyjnych, także elektryczne i wentylacyjne. Ważnym elementem zadania był montaż rurociągów wody przyłączeniowych do pompowni. Prace wykończeniowe zakładały wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu trawnikiem.

Wykonawcą było konsorcjum firm Metabex z Morawicy. Wartość inwestycji wyniosła 134.867,24 zł. Zadanie było współfinansowane dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.