W dniu 23 października 2021 r. mieszkańcy Smykowa z gminy Daleszyce wspólnie z mieszkańcami Skorzeszyc z gminy Górno pracowali przy porządkowaniu dróg dojazdowych do cmentarza parafialnego w Skorzeszycach. Mieszkańcy Smykowa wyruszyli wzdłuż drogi powiatowej 0334T Daleszyce-Napęków, od skrzyżowania w Smykowie w kierunku cmentarza. Mieszkańcy Skorzeszyc przemierzyli drogę gminą Nr 1529025, od skrzyżowania z DK Nr 74 w kierunku cmentarza, a następnie odcinek drogi powiatowej 0334T w kierunku Smykowa. Każda grupa przemierzyła odcinek ok. 2 km. i zebrała po 30 worków śmieci: aluminiowych puszek, szklanych i plastikowych butelek po napojach oraz opakowań po fast-foodach.

Taką samą ilość odpadów wzdłuż drogi powiatowej 0334T zebrali mieszkańcy Smykowa podczas wiosennej akcji porządkowej. Świadczy to o tym, że na naszych drogach panuje ożywiony ruch samochodowy, a kierowcy i pasażerowie nagminnie wyrzucają na skraj lasu i pobocza dróg opakowania po produktach spożywanych w czasie jazdy samochodem lub podczas postoju. Zdarzają się jeszcze odpady pochodzące z gospodarstw domowych, ale są to ilości śladowe, nieporównywalnie mniejsze, niż w latach ubiegłych. Dla mieszkańców Skorzeszyc to pierwsza taka akcja. Mieszkańcy Smykowa od wielu lat dbają o porządek wzdłuż drogi powiatowej Daleszyce – Napęków, uczestnicząc w wiosennych akcjach porządkowych organizowanych przez UMiG Daleszyce. Dodatkowo porządkują pobocza drogi 0334T przed świętem 1 Listopada. Tym sposobem chronimy przyrodę, dbamy o nasze środowisko, o pozytywny wizerunek i promocję naszych miejscowości. Chcemy, by goście i turyści wywozili stąd jak najlepsze wspomnienia.

Tegoroczną akcję zorganizowali sołtysi Joanna Witkowska (Smyków) i Wiesław Janus (Skorzeszyce) oraz OSP w Smykowie. Odbiór i utylizację odpadów zapewnił Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Daleszycach.