logotypy projekty twarde 2

Wyłoniony w przetargu wykonawca gminnej inwestycji jest w trakcie projektowania nowych instalacji. To pierwszy etap inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni komunalnej w miejscowości Szczecno; modernizacji poddany jest jeden ze zbiorników.

- Jest to już trzecia oczyszczalnia na terenie gminy Daleszyce poddana gruntownej zmianie – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński. – Z początkiem roku do użytku oddana została rozbudowana oczyszczalnia w Daleszycach i wyremontowany obiekt w Marzyszu. W efekcie wszystkie trzy oczyszczalnie w gminie będą nowoczesne i bezpieczne dla przyrody. Są też przygotowane na przyjęcie większej liczby przyłączeń ze względu na stale rosnącą liczbę gospodarstw domowych podłączanych do sieci kanalizacyjnej. Wydatki na przebudowę i modernizację trzech oczyszczalni to kwota około 15 milionów złotych.

Oczyszczalnia w Szczecnie obsługuje także miejscowość Komórki. Podzielenie prac na dwa etapy pozwoli na funkcjonowanie obiektu bez zakłóceń w trakcie remontu. Koszt przebudowy to 1 mln 226 tys. 556 zł. Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie prac planowane jest do września przyszłego roku.