Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Komórkach. Prace zaczęły się od budowy chodnika.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości 875 m. Chodnik o szerokości 2 m powstaje po jednej stronie jezdni, po drugiej będzie utwardzone pobocze. W myśl umowy z Powiatowym Zarządem Dróg wykonawca ma wzmocnić istniejącą konstrukcję drogi powiatowej i poszerzyć jezdnię do 5,5 metra. W kolejnych etapach realizacji inwestycji mieszkańcy mogą się spodziewać prac związanych z frezowaniem starej nawierzchni jezdni i wykonaniem kolejnych warstw asfaltu.

Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace budowlane mają zakończyć się do jesieni przyszłego roku.