Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński uczestniczył w inauguracji Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego. Podczas spotkania podpisano deklaracje o jego powołaniu i współpracy. Oznacza to, że wspólnie z innymi podmiotami i samorządami będą podejmowane działania prowadzące do tworzenia i wykorzystania nowoczesnych, zeroemisyjnych źródeł energii.

25 listopada w Kopalni Jaźwica w gminie Chęciny odbyła się inauguracja Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, województwa świętokrzyskiego i gmin, w których ŚKSM prowadzi działalność. Uczestniczyły w nim również przedsiębiorstwa działające w obszarze produkcji oraz źródeł energii odnawialnej.

Spotkanie było niezwykle ważnym momentem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ale i gospodarkę. Chodzi o czystą energię, która może pomóc uniezależnić przedsiębiorstwa i samorządy od źródeł kopalnych. Ogromne znaczenie ma tu zmniejszona emisja dwutlenku węgla. Jak twierdzą specjaliści, zielony wodór to przyszłość energetyczna. - Zastanawialiśmy się, jak naszą działalność można uczynić jeszcze bardziej przyjazną środowisku. Według nas paliwem przyszłości, które będzie całkowicie redukowało emisję Co2 jest zielony wodór. Dlatego podjęliśmy działania w kierunku przejścia na zeroemisyjną kopalnię. Mamy trzy fazy projektu. Pierwszy pilotażowy etap chcemy zorganizować do 2023 roku. Wtedy będziemy w stanie uruchomić na kopalni pierwszy elektrolizer, który będzie produkował zielony wodór z zeroemisyjnych źródeł energii i z wody pochodzącej z kopalni. I w oparciu o zielony wodór będą funkcjonowały pierwsze maszyny górnicze. Drugi etap potrwa do 2025 roku. Do tego czasu planujemy uruchomić większą instalację do produkcji zielonego wodoru, który będzie służył nie tylko do maszyn górniczych, ale również do transportu. Docelowym planem jest uruchomienie dużych mocy produkcji zielonego wodoru do 2030 roku – mówił Szczepan Ruman, prezes zarządu Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, inicjator powstania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego.

Celem spotkania było stworzenie otwartego forum współpracy. Zaproszone do niego są wszystkie podmioty, które chcą działać na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii, a także produkcji zielonego wodoru w województwie świętokrzyskim. Do współpracy dołączyła także gmina Daleszyce. – Wspólnie przygotowujemy się do realizacji innowacyjnego projektu, czyli budowy farmy fotowoltaicznej na lustrze zbiornika wody należącego do Świętokrzyskiej Kopalni Surowców Mineralnych, znajdującego się na terenie gminy Daleszyce. Obecnie jesteśmy na etapie początkowym, ale jestem przekonany, że w najbliższym czasie te prace będą bardziej zaawansowane. Docelowo ma tu powstać pływająca farma fotowoltaiczna. To źródła energii, które zdecydowanie są naszą przyszłością – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

Deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich podpisało w sumie 26 podmiotów. Wśród nich władze województwa, miasta Kielce, gmin z terenu regionu świętokrzyskiego, a także przedsiębiorstwa. Jak podkreślał prezes Szczepan Ruman, lista nie jest zamknięta i kolejne podmioty mogą dołączać do współpracy.