W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany.
Punkt Potwierdzający zlokalizowany jest na parterze w pokoju nr 9 - i czynny jest w godzinach pracy urzędu.

W skrócie o Profilu Zaufanym

 • Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Działa on podobnie jak odręczny podpis - identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.
 • Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
 • Profil Zaufany wykorzystywany jest również do uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji, m.in. EPUAP, CEIDG, ZUS, SEKAP,  oraz w portalu OBYWATEL.GOV.PL.

Aby uzyskać Profil Zaufany należy przejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany i skorzystać z kreatora utworzenia PZ.

Po wyborze opcji osobistego stawiennictwa:

 • Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego albo paszportu.
 • Potwierdzenie tożsamości zajmuje zwykle nie więcej, niż kilka lub kilkanaście minut.

Jakie korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń
  Profil Zaufany jest bezpłatny
  Profil Zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu
  Profil Zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia