Komisariat policji w Daleszycach wzbogacił się o dwa nowe oznakowane radiowozy. Zakup samochodów został wsparty m.in. z budżetu naszej gminy. 27 grudnia burmistrz Dariusz Meresiński symbolicznie przekazał kluczyki do aut na ręce komendanta komisariatu, nadkom. Jarosława Płowca.

- Nowe radiowozy ułatwią pracę funkcjonariuszy, pomogą szybciej reagować na sygnały o zagrożeniu i sprawniej docierać do potrzebujących pomocy. Każde wzmocnienie naszego komisariatu bezpośrednio przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego cieszę się, że mogliśmy się do tego przyczynić i wesprzeć tak ważny zakup – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Samochody marki toyota corolla hybrid będą służyć w codziennej pracy funkcjonariuszy komisariatu, który swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Daleszyce, Bieliny i Górno. Radiowozy zostały zakupione na mocy porozumienia pomiędzy trzema gminami – każda z nich przekazała po 36,6 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji, co stanowiło 50% kosztów zakupu. Pozostałe pieniądze  w kwocie 111 tys. zł dołożyła Komenda Główna Policji.

 - Radiowozy są wykorzystywane do pełnienia służby patrolowej na terenie trzech gmin, ale również służą do codziennej pracy dla dzielnicowych – mówi asp. szt. Wojciech Zgrzebnicki, kierownik komisariatu w Daleszycach. – Nadmienić należy, iż komisariat Policji w Daleszycach swym zasięgiem obejmuje ponad 394 km2, a w rejonie zamieszkuje ponad 40 tys. osób, co stanowi, iż jest większy od dwóch Komend Powiatowych Policji w województwie świętokrzyskim i stawiany na równi z trzecią.

Nowe radiowozy zastąpiły dwa wysłużone i wyeksploatowane pojazdy. Jak podkreślają funkcjonariusze, pozwalają na sprawne i szybkie oraz bezpieczne dodarcie do miejsc, gdzie występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a ponadto są znaczniej bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.