17 stycznia na daleszyckim rynku stanie „Audikabus”, w którym można będzie wykonać krótkie, bezinwazyjne badanie, wstępnie wykrywające głębokość niedosłuchu. Na badania nie są prowadzone zapisy, mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy powyżej 40. roku życia.

Audikabus będzie stał w Daleszycach w poniedziałek w godzinach 9-14.