UCHWAŁA NR LIII/121/2022 RADY POWIATU W KIELCACH z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2023 r.

Tekst uchwały dotyczący dyżuru aptek