centrum przesiadkowe loga

Ruszyły prace termomodernizacyjne budynku „B” szkoły podstawowej w Szczecnie. W obiekcie aktualnie wymieniane są okna, instalacja grzewcza i oświetleniowa. – Po zakończeniu będzie to wygodny i bezpieczny budynek, który spełni potrzeby uczniów i nauczycieli, będzie estetyczny i przyjazny dla środowiska – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.

Prace zaczęły się od rozebrania starych opasek betonowych wokół budynku, zdemontowania instalacji centralnego ogrzewania i oświetleniowej oraz demontażu stolarki okiennej. Nowe elementy wyposażenia są sukcesywnie montowane w miejsce starych. Projekt zakłada również ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i wykonanie nowej elewacji wraz z orynnowaniem, ocieplenie fundamentów i stropu, a także wymianę dachu i instalację paneli fotowoltaicznych. Wykonawca zadania ma także uwzględnić wykonanie przyłącza c.o. z budynku „A” tak, aby zminimalizować straty ciepła pomiędzy budynkami.

Po zakończeniu prac oba budynki szkolne będą odnowione, ciepłe i ekologiczne. Pierwszy etap termomodernizacji zakończył się w połowie 2019 roku, w jej ramach – poza ociepleniem ścian, wymianą okien i instalacji – w obiekcie zamontowany został również nowy piec na pellet. Razem z energooszczędnym oświetleniem i fotowoltaiką, wszystkie te rozwiązania prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a więc w efekcie – do zmniejszenia kosztów energii i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce” w ramach działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.