Trwa przebudowa drogi powiatowej w Komórkach. Na ukończeniu są prace dotyczące budowy chodnika, drogowcom pozostało jeszcze wykonanie zjazdów do posesji, a w kolejnym etapie pojawi się nowa nawierzchnia drogi.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej o długości 875 m. Chodnik powstaje po jednej stronie jezdni, po drugiej będzie utwardzone pobocze, droga zostanie poszerzona do 5,5 metra i wylana nowym asfaltem. Prace budowlane mają zakończyć się do jesieni.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” z Kielc, koszt inwestycji to 987.660,00 zł. Zamówienie jest dofinansowywane w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach i Gminę Daleszyce.