Miasto i Gmina w Daleszycach złożyła wniosek o dofinansowanie budowy dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych: przy szkole podstawowej w Niestachowie oraz przy filii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisowie.

Wniosek został złożony do Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” edycja 2022, opiewa na sumę 1.030.532,13 zł, przy czym jest to koszt budowy boisk, elementów wyposażenia (bramki, słupki), budowy ogrodzenia i nadzoru inspektorskiego.

Planowane boiska mają mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej, na terenie obiektów będzie można rozgrywać mecze w piłkę nożną, ale będzie też infrastruktura do gry w koszykówkę czy siatkówkę. Boiska będą ogrodzone piłkochwytami, plany przewidują utwardzenie terenu stanowiącego dojście do boiska i dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Boiska mają być wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów szkół na zajęcia wychowania fizycznego, ale również do organizacji imprez sportowych o charakterze międzyszkolnym i gminnym. Obiekty będą ogólnie dostępne i otwarte dla mieszkańców.

W trakcie przygotowania jest wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widełki.