Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji w 2022 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych w latach 2007-2015. Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego w następujących terminach:

— 17.07-06.08.2022 r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,

— 04.08-24.08.2022 r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdrój z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusów dla dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 868 51 53.