Na terenie naszych sołectw trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego i uzupełnianiem brakujących lamp. Niebawem przy kolejnych odcinkach naszych dróg zrobi się jaśniej i bezpieczniej.

Gdzie aktualnie trwają prace?
- budujemy oświetlenie na projektowanych słupach w Borkowie-Osiedle,
- budujemy oświetlenie przy drodze powiatowej w Cisowie (od sklepu do skrętu do kościoła),
- budujemy oświetlenie w Smykowie wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Napękowa.

Gdzie projektowane jest nowe i brakujące oświetlenie uliczne?
- Daleszyce, wzdłuż ul. Świętokrzyskiej do ul. Zagórze,
- Szczecno, wzdłuż drogi wewnętrznej dz. ewid nr 354,
- Niwy, wzdłuż drogi gminnej ( Rondo – pos. 88b),
- Mójcza, wzdłuż drogi gminnej ( ul. Akacjowa),
- Borków, boisko wielofunkcyjne.

Ogłosiliśmy też postępowania przetargowe na budowę elementów oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
- Daleszyce-Niwy, przy drodze powiatowej nr 0335T (od ZUK-u do posesji 2b),
- Podmarzysz, na odcinku drogi wewnętrznej nr 213,
- Brzechów, na odcinku drogi gminnej nr 260/1, za szkołą,
- Niwy, na odcinku drogi wewnętrznej nr. ewid. 792.