Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas natury i rozwijanie świadomości ekologicznej   stały się  okazją, by Międzynarodowy Dzień Ziemi świętować scenicznymi popisami dzieci przedszkolnych.

26 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się Konkurs wokalno – recytatorski pt. „Ekologia – ważna sprawa”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczności przedszkolnej, wzrost zainteresowania otaczającą przyrodą i uwrażliwienie na jej piękno, rozbudzanie pasji wokalnych, recytatorskich i przyrodniczych, zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji, nauka przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Dwoje dzieci z każdej grupy, wyłonione w eliminacjach miały zaprezentować wiersz lub piosenkę o tematyce ekologicznej. Występy były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat, przez Komisję Konkursową w składzie: Teresa Rzepecka -Dyrektor ZSP w Daleszycach, Alicja Prendota – Dyrektor MGBP w Daleszycach, Katarzyna Lasek – Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola w Daleszycach, Beata Harabin – Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Daleszyce i Andrzej Piwoński – z-ca kierownika Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska i Nieruchomości UMiG w Daleszycach.

Nasze przedszkolaki dzielnie pokonały tremę, pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Komisja miała zatem bardzo trudne zadanie i po długich i burzliwych obradach zdecydowała się przyznać następujące miejsca:

w kategorii 3-4 latki

I miejsce

 • Aleksander Ostrowski (3lata) - wiersz „Dbajmy o przyrodę”
 • Aleksander Knap (4 lata) - wiersz „Apel do ludzi”
 • Mikołaj Pacyna (4 lata) - wiersz „Żuk”
 • Małgorzata Zięba (4 lata) - piosenka „Zielony dom”

II miejsce

 • Nadia Jędrzejczyk (3 lata) - wiersz „Podlewanie kwiatów deszczówką”
 • Patrycja Kapela (4 lata) - piosenka „Duszki leśne”
 • Franciszek Głozowski (4 lata) - piosenka „Ziemia-wyspa zielona”

III miejsce

 • Ignacy Moćko (3lata) - wiersz „Szalona wyliczanka”

w kategorii 5-6 latki

I miejsce

 • Maja Borowska (6 lat) – piosenka „Moja planeta”
 • Maria Głozowska (6 lat) - piosenka „Świat w naszych rękach”

II miejsce

 • Zofia Lesińska (5 lat) - piosenka „Poważna sprawa”
 • Nela Błaszczyk (5 lat) - piosenka „Zielony dom”
 • Jakub Jędrzejczyk (6 lat) - wiersz „Przyroda moja miłość”
 • Dorota Kłosowicz (6 lat) – wiersz „Ekologia”

III miejsce

 • Marcel Głozowski (5 lat) - wiersz „Przedstawienie”
 • Nela Rzadkowska ( 6 lat) - wiersz „Uśmiech lasu”
 • Katarzyna Rychel ( 6 lat) – piosenka „Piosenka ekologiczna”

Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i książeczkę ufundowaną przez Radę Rodziców, a także upominki z Urzędu Miasta i Gminy oraz Nadleśnictwa. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w grupowych eliminacjach również otrzymały dyplomy i drobne upominki.

Za nagrody serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Anna Harabin
Edyta Jamioł       
Jolanta Kwiecień – Pacierz

Nauczyciele ZSP w Daleszycach