Informuję, że w ramach „Ogólnopolskiego programu finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce” zostanie zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 139 557,60 zł.

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. 20. Rocznica tego wydarzenia jest doskonałą okazją do podsumowań. Realizując programy z wykorzystaniem środków z budżetu UE, nasza gmina rozwija się w zawrotnym tempie, a to przekłada się na konkretne efekty społeczne i gospodarcze.

Przez ostatnie dwie dekady Gmina Daleszyce zrealizowała około 50 projektów ze wsparciem zewnętrznym na kwotę 104 616 933,70 zł z czego 62 294 080,63 zł pochodziło ze środków unijnych.

Inwestujemy w młodzież, seniorów, w ekologię, turystykę oraz infrastrukturę drogową. Śmiało możemy stwierdzić, że nasza gmina, województwo i kraj przeszedł totalną metamorfozę i dziś zalicza się do grona jednego z najszybciej rozwijających się w Europie.

Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych projektów ale gołym okiem widać jak zmieniło się otoczenie w którym żyjemy. Nowoczesne budynki, które zasilane są odnawialnymi źródłami energii, drogi którymi komfortowo podróżujemy, rewitalizacje miejsc publicznych, doposażenie straży, szkół, organizacja wydarzeń kulturalnych i historycznych, ogromna większość tych inwestycji zrealizowana została dzięki pozyskanym dotacjom.

W ciągu ostatnich 20 lat zrealizowaliśmy wiele marzeń i planów. Zmieniło się wiele i nadal będzie się zmieniać. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu środowisk, polskich instytucji, samorządów,
a przede wszystkim obywateli udało się zrealizować szereg cennych inwestycji.

Obwodnica Daleszyc, Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, oczyszczalnia ścieków, przebudowa Urzędu Gminy, termomodernizacje szkół, budowa sal gimnastycznych, świetlic, wieża widokowa, świetlice wiejskie, to tylko niektóre z najważniejszych zrealizowanych inwestycji.

Wiele projektów kierowanych jest również bezpośrednio do naszych mieszkańców, którzy dzięki unijnemu wsparciu otwierają firmy, szkolą się lub przebranżawiają.

Zachęcamy do przyjrzenia się bliżej inwestycjom zrealizowanym dzięki członkostwu naszego kraju w Unii Europejskiej. To był dobry czas, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Dlatego z radością możemy świętować 20. rocznicę europejskiego wsparcia.

Marzenie uczniów i mieszkańców o nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu nareszcie się spełniło. Obiekt zyskał nowoczesną halę sportową wraz z szatniami i dodatkowymi salami lekcyjnymi

Inwestycja z myślą o przyszłych pokoleniach

Na ten dzień długo czekali nie tylko uczniowie szkoły w Słopcu, ale i wszyscy mieszkańcy. Ich zdaniem, nowoczesna hala sportowa, jaka powstała przy tutejszej szkole znacząco wpłynie na rozwój sportowy i edukacyjny w regionie. Podczas uroczystego otwarcia, burmistrz Dariusz Meresiński mówił o znaczeniu hali dla lokalnej społeczności. - Od wielu lat dyskutowaliśmy o potrzebie takiego obiektu w Słopcu. To nie tylko przestrzeń dla naszej młodzieży, ale też miejsce aktywności dla osób w każdym wieku. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań finansowych takich projektów, ale inwestycja ta, na którą przeznaczyliśmy ponad 5,5 miliona złotych, z pewnością przyniesie korzyści na wiele lat. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna, dodatkowe sale lekcyjne, zaplecze – wszystko to zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i potrzebach naszych mieszkańców. Inwestycja, na którą pozyskaliśmy blisko 5,4 miliona złotych dofinansowania z Polskiego Ładu to inwestycja dla przyszłych pokoleń – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Marzenia stały się rzeczywistością

Zadowolenia z otwarcia hali sportowej przy szkole w Słopcu nie kryje radny Mariusz Dziadowicz. - Długo czekaliśmy na ten dzień. Marzenia wielu osób z naszej społeczności wreszcie się spełniły. Ta hala to nie tylko miejsce dla naszych dzieci, które będą mogły tu rozwijać swoje sportowe pasje, ale to także centrum, które przyciągnie wszystkich mieszkańców i z całą pewnością będzie im dobrze służyła. Jestem przekonany, że przestrzeń ta stanie się sercem sportowej aktywności w Słopcu. Obiekt ten spełnia wszystkie nasze oczekiwania – zaznaczył radny Mariusz Dziadowicz.

Nowa era edukacji fizycznej w Słopcu

Pełniąca od 2012 roku funkcję dyrektora szkoły w Słopcu, Katarzyna Wesołowska, podzieliła się swoimi doświadczeniami z przeszłości oraz nadziejami na przyszłość. - Szkoła w Słopcu powstała w 1971 roku. Niestety sali gimnastycznej nigdy tu nie było. Uczniowie ćwiczyli na korytarzu, na holu dolnym, który pełnił funkcję sali gimnastycznej. Warunki nie były u nas zbyt dobre do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Tym bardziej, że w czasach największej świetności uczyło się tu blisko dwieście dzieci. Staraliśmy się sobie radzić, kiedy było cieplej zajęcia odbywały się na dworze. Jednak zdecydowanie większość czasu uczniowie ćwiczyli na korytarzu. Pomimo warunków, jakie mieliśmy, to nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów w różnego rodzaju zawodach sportowych, w biegach przełajowych, w grach zespołowych, także te talenty kształtowaliśmy i rozwijały się one w naszej szkole pięknie – podkreśla dyrektor Katarzyna Wesołowska.

Jak dodaje prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Przyjaciół Słopca, prowadzącego szkołę, teraz te talenty sportowe będzie można kształtować jeszcze lepiej. - Mamy teraz tak piękną halę sportową, że dzieci będą miały fantastyczne miejsce, aby te talenty rozwijać w komfortowych warunkach, niezależnie od pogody. To wielki krok naprzód dla naszej szkoły – mówi prezes Anna Jaworska.

*

Wielofunkcyjny obiekt stanie się miejscem integracji

Anna Kosmala, radna Powiatu Kieleckiego podkreśliła wielofunkcyjność nowego obiektu. - To nie tylko sala gimnastyczna, to miejsce, które zainspiruje nasze dzieci do rozwijania ich talentów sportowych. To, co było marzeniem, dziś staje się rzeczywistością, staje się miejscem spotkań, treningów, a także centrum dla lokalnych organizacji, takich jak chociażby Klub Seniora czy LKS – mówi radna Anna Kosmala.

Uroczyste Otwarcie - strzały do bramki i popisy sportowe

Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło licznych występów utalentowanych uczniów szkoły. Były też popisy sportowe i akrobacje, a także pierwsze strzały do bramki, do której niezwykle celnie strzelił też gola burmistrz Dariusz Meresiński, wielki miłośnik piłki nożnej. Halę poświęcił ksiądz proboszcz Tadeusz Cudzik, a zaproszeni goście wbili symboliczne gwoździe w pamiątkową tablicę, przekazując przy tym wsparcie na rzecz rozwoju szkoły.

Otwarcie nowoczesnej hali sportowej w Słopcu to wydarzenie, które nie tylko wpisuje się w długoterminowy rozwój społeczności, ale również przynosi nadzieję na nowe sukcesy sportowe i integrację społeczną.

Agnieszka Olech

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 7.05.2024 r. tj. wtorek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Miejskiej w Daleszycach.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Daleszycach.
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach prowadzenia obrad.
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Daleszycach.
 10. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Rozpoczęły się prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1319T na odcinku łączącym sołectwa Niestachów i Brzechów.

- Droga prowadząca przez las wymagała interwencji. Niestety pojawiły się w niej spore ubytki, a doraźne ich łatanie nie zdawało egzaminu. Obecna nawierzchnia asfaltowa była też wyjątkowo śliska, co dodatkowo przez jej leśne położenie prowadziło do nieszczęśliwych zdarzeń drogowych. Liczę, na to, że po remoncie komfort i bezpieczeństwo kierowców znacznie się poprawią – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przeprowadzone prace będą polegać na wzmocnieniu podbudowy, położeniu nowej nakładki asfaltowej, odmuleniu rowów, wymienieniu przepustów, a także oczyszczeniu i pomalowaniu poręczy mostowych.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Prace nad inwestycją nadzoruje Powiatowy Zarząd dróg w Kielcach.

Wartość zadania, które jest współfinansowane z budżetu Gminy Daleszyce to 1 369 996,39 zł z czego 821 997,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. Dylmex – Inwestycje ze Staszowa.

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu na terenie gminy w dniu 19.05.2024. - Wyprawa rowerowa Co za Jazda! Morawica