W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach oficjalnie podpisana została umowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie sfinansowany w części z budżetu gminy.

Dokument – w obecności burmistrza Dariusza Meresińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni i Komendanta gminnego związku OSP Szczepana Furmanka – parafowali prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz skarbnik jednostki Adrian Kozub. Dostawcą wozu będzie wyłoniona w przetargu spółka Szczęśniak z Bielsko-Białej.

Koszt zakupu to 1.249.557,00 zł. Zakup samochodu został sfinansowany ze środków gminy Daleszyce (500 tys. zł.), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (300 tys. zł) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 tys. zł), a także sponsorów.  Wóz ma być dostarczony do końca tego roku.