84% mieszkańców gminy Daleszyce złożyło deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Daje nam to trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim i jeden z najlepszych wyników w kraju.

Na 5482 punkty adresowe w naszej gminie, co najmniej jeden dokument złożyło 4638 osób. W województwie świętokrzyskim najwyższy wskaźnik to 85% deklaracji złożonych w gminach Pawłów i Brody.

Przypominamy, że termin wypełnienia tego ustawowego obowiązku minął z końcem czerwca, ale proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa, pracownicy urzędów gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia, a w przypadku nowych i zmienianych źródeł ciepła właściciele i zarządcy budynków mają na zgłoszenie deklaracji dwa tygodnie.

Obowiązek ten wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Szczegóły znajdziemy na stronie www.gunb.gov.pl.