Daleszycka pomoc społeczna wzbogaciła się o nowy specjalistyczny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach przeprowadził procedurę zakupu wozu dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wóz jest sfinansowany w części z budżetu gminy oraz PFRON.

Samochód został przystosowany do przewozu ośmiu pasażerów, w tym osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Mobilni=samodzielni. Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Daleszyce”, współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wóz marki renault został przystosowany przez spółkę Tandem z Kielc. Koszt inwestycji to 159 tys. zł, z czego 105 tys. zł to dofinansowanie przekazane przez powiat kielecki ze środków PFRON.