Gmina Daleszyce ogłasza, iż prowadzi otwarty nabór do Klubu Seniora w Daleszycach, z 4 filiami, w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Cisów - 10 miejsc, Daleszyce - 30 miejsc, Suków - 20 osób, Smyków - 10 osób, Komórki - 10 osób. Łącznie, Gmina dysponuje 80 miejscami dla osób starszych.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa zostały określone w Regulaminie Klubu Seniora, stanowiącym załącznik nr 1.

Załącznik nr 1