W ślad za pismem z Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA uprzejmie informujemy o planowanym na dzień 28 grudnia br.:

Załącznik: Pismo MSWiA ws. wdrożenia nowego systemu