Nietypowy prezent świąteczny zdecydowały się dać uczniom klas V-VIII z terenu Miasta i Gminy Daleszyce władze gminy. Podarowano im edukacyjne warsztaty. Podczas szkoleń uczniowie dowiedzieli się wszystkiego na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony przed negatywnymi skutkami uzależnień od internetu, a także na temat negatywnych skutków palenia e-papierosów.

            W ostatnim czasie Miasto i Gmina Daleszyce zainicjowały szereg inicjatyw edukacyjnych, które zyskały pozytywne opinie zarówno wśród uczniów, jak i specjalistów z dziedziny edukacji. W ramach tych działań, uczniowie klas V-VIII wszystkich szkół z terenu gminy Daleszyce wzięli udział w szkoleniach dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz konsekwencji palenia e-papierosów. Zorganizowane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego edukacyjne warsztaty były nie tylko świątecznym prezentem dla młodzieży, ale również istotnym krokiem w kierunku zwiększenia ich świadomości w obszarze bezpiecznego korzystania z technologii i zdrowego stylu życia.

            Głównym celem szkoleń było wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę i narzędzia niezbędne do ochrony ich danych i systemów przed cyberzagrożeniami. Zajęcia te, prowadzone przez doświadczonego specjalistę Dorotę Pocztowską, skupiały się na promowaniu postaw odpowiedzialnego korzystania z technologii i przeciwdziałaniu cyberprzestępczości. Pani Pocztowska podkreślała wagę rozumienia szerokiej definicji e-papierosów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie, zwłaszcza w latach młodzieńczych. Równie ważny był temat cyberbezpieczeństwa, gdzie uczniowie zdobywali wiedzę o zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu, takich jak kradzież danych i naruszanie prywatności.

            Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczniów. Aleksander Pawlik, uczeń klasy siódmej ze szkoły w Sukowie, wyraził swoją satysfakcję ze zdobytej wiedzy, podkreślając jej znaczenie dla bezpieczeństwa młodych osób w internecie. Podobne opinie wyrazili też inni uczniowie, którzy również doceniły korzyści płynące ze szkoleń zarówno dla samych uczniów, jak i nauczycieli.

 

         Takie inicjatywy są kluczowe dla współczesnej edukacji, ponieważ łączą tradycyjne metody nauczania z potrzebami i wyzwaniami cyfrowego świata. Zapewniają one uczniom nie tylko niezbędną wiedzę, ale również rozwijają umiejętności krytycznego myślenia i samodzielnej oceny ryzyka w środowisku cyfrowym. Poprzez takie działania, Daleszyce stają się przykładem, jak ważne jest dostosowanie programów edukacyjnych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w której młodzież wyrasta.

            Szkolenia w naszej gminie to znaczący krok w kierunku wychowania młodego pokolenia na świadomych, odpowiedzialnych i bezpiecznie korzystających z technologii obywateli. Jest to inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale również w przyszłość społeczeństwa, które coraz bardziej zależne jest od świata cyfrowego.

Agnieszka Olech