Gmina Daleszyce jest w czołówce, jeśli chodzi o ilość wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w 2023 roku. Nasza gmina jest jednym z atrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w powiecie kieleckim – wynika z danych Starostwa Powiatowego w Kielcach, za ubiegły rok.

111 pozwoleń, taki wynik pozwolił nam zająć drugie miejsce w powiecie pod względem wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w minionym roku. Liderem jest Morawica – 121 pozwoleń, podium zamyka Górno z 90 pozwoleniami.

Blisko tysiąc pozwoleń na budowę domów w ubiegłym roku wydał Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach, to oznacza, że nadal ludzie migrują do gmin powiatu kieleckiego, które są coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia.

O tym, w której gminie mieszkańcy chcą inwestować, decyduje między innymi: bliskość Kielc, nieskażona przyroda i dobry dojazd do miasta. Wszystkie te warunki spełnia gmina Daleszyce.

- Staramy się poprzez kolejne inwestycje, stworzyć idealne miejsce do życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Modernizujemy szkoły, budujemy sale gimnastyczne, wodociągi, kanalizacje i drogi, jednocześnie dbając o to, co w naszej gminie jest bezcenne – środowisko naturalne. Wszystko to wpływa na podniesienie atrakcyjności naszych terenów. – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Wszystko to przekłada się na stale rosnącą liczbę mieszkańców gminy. Zbliżamy się do liczby 16 000 tysięcy, stale zameldowanych osób i wszystko wskazuje na to, że będzie nas coraz więcej.

Od wielu lat utrzymuje się tendencja do przenoszenia się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Według specjalistów trend ten będzie jeszcze trwał. Ma to związek z szybkim rozwojem obszarów wiejskich, rozbudową infrastruktury ułatwiającej dojazd do miasta i niższymi kosztami kupna działek budowlanych.

W związku z powyższym, serdecznie witamy wszystkich nowych mieszkańców naszej gminy i zapraszamy kolejne osoby, które chcą zamieszkać w tak urokliwym miejscu, jakim jest gmina Daleszyce.