logotypy centrum przesiadkowe

Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim podpisali umowę na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Unijne wsparcie wyniesie niemal 900 tys. zł. Budynek przechodzi gruntowny remont, a efektem ma być nie tylko poprawa jego stanu technicznego, ale też korzystniejszy wpływ na środowisko i obniżenie kosztów utrzymania.

Umowa na realizację projektu “EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jako element poprawy efektywności energetycznej” została podpisana 23 grudnia. Dofinansowanie zostało przyznane z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Gruntowny remont zostanie wsparty środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 894 tys. zł.

Termomodernizacja ma prowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Remont oznacza więc nie tylko poprawę stanu technicznego obiektu przy Placu Staszica, ale również zmniejszenie kosztów jego utrzymania, dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu podłóg piwnicy, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych oraz modernizacji instalacji C.O. W ramach projektu wymienione zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia emisji substancji szkodliwych do powietrza.

– Dzięki pieniądzom unijnym pozyskanym za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego możemy wykonać ten bardzo potrzebny remont. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, całemu Zarządowi Województwa oraz wszystkim radnym sejmiku, że mogliśmy skorzystać z tych środków – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński.

Oprócz projektu dotyczącego termomodernizacji, remont obejmie też inne działania, które wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania budynku. 50-letni już obiekt nie spełniał wymogów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, wprowadzane doraźnie rozwiązania przestały być efektywne, dlatego podjęta została decyzja o kompleksowej modernizacji i rozbudowie w celu przystosowania budynku dla potrzeb klientów, pracowników i osób niepełnosprawnych.

Remont zakończy się w 2022 roku.