Postępują prace nad rozbudową ulicy Kilińskiego w Daleszycach. Mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami, jednak finał inwestycji na pewno zmieni całkowicie warunki poruszania się w tym rejonie.

Prace przy rozbudowie ulicy ruszyły w marcu, do tej pory istniejąca warstwa asfaltu została sfrezowana, a pobocza przygotowane do wymiany instalacji i planowej zabudowy. Drogowcy mają położyć tu nową nawierzchnię drogi i jednostronny chodnik. Przebudowana zostanie też sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wymienione zostaną słupy oświetleniowe oraz zostanie wykonane odwodnienie. Inwestycja ma być gotowa do końca października tego roku.