Przebudowany został fragment drogi gminnej w Szczecnie. Zadanie zostało zrealizowane z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Roboty budowlane zostały odebrane 4 maja. Wartość zadania to 10 tys. zł, wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach. Nowy odcinek drogi ma 60 mb i szerokość  3,5 – 4,0m.