Inkasent sołectwa Widełki Robert Skrzyniarz, informuje że w dniu 12 maja 2021 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 będzie pełnił dyżur w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

W tym dniu mieszkańcy Widełek będą mogli uiszczać opłaty związane  z podatkiem, a także regulować należności za wywóz odpadów komunalnych.