logotypy projekty twarde 2

Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczecnie (I etap inwestycji). Szczecno to już trzecia z oczyszczalni odnawianych w ostatnim czasie na terenie naszej gminy – w efekcie wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10 czerwca przez burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego oraz wykonawcę wyłonionego w przetargu – Grzegorza Nowaka z Zakładu Projektowo-Usługowego „NOSAN” z Kielc.

- Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Szczecno obsługuje także miejscowość Komórki, a więc zabezpiecza potrzeby dużej liczby mieszkańców. W dodatku z każdym rokiem gospodarstw domowych przyłączanych do sieci kanalizacyjnej przybywa, dlatego musieliśmy zadbać o renowację tego obiektu – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. – Oczyszczalnia będzie nie tylko „pojemniejsza” ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń, ale także bardziej przyjazna dla środowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom dostosujemy ją do „surowych” standardów, a końcowy produkt otrzymywany w efekcie oczyszczania będzie neutralny dla wód i ziemi.

Obiekt w Szczecnie zostanie zmodernizowany w dwóch etapach. Pierwszy będzie kosztował 1.226.556,00 zł i dotyczy przebudowy jednego z reaktorów. Wynagrodzenie dla wykonawcy przewiduje koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót, w tym wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych i zagospodarowania placu budowy. W ramach zadania przewidziana jest utylizacja przestarzałych urządzeń, dostawa i montaż nowych, wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze.

Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji zamówienia został ustalony na koniec sierpnia 2022 roku. Dzięki podzieleniu zadania na dwa etapy, oczyszczalnia będzie mogła pracować bez zakłóceń niezależnie od trwających prac.

Tymczasem porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce idzie pełną parą. Z początkiem tego roku zakończone zostały prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Daleszycach oraz Marzyszu, aktualnie trwają prace przy rozbudowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w Kranowie, Sukowie i Mójczy, projektowane są podobne zadnia w Niestachowie i Brzechowie.