Przyjmowanie dokumentów od Kandydatów/Kandydatek ubiegających się o udział w projekcie będzie realizowane w okresie: 21.07.2021 r. - 03.08.2021 r.  z możliwością zmiany powyższego terminu zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §7, pkt. 4.

Wszelkie dokuemnty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowaego są dostępne:
- w wersji elektronicznej www.ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes w zakładce Dokumenty rekrutacyjne;
- w wersji papierowej wyłacznie pod adresem: Biuro projektu, Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokoj nr 5.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 506 976 134 lub w Biurze Projektu w Kielcach, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5.