Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.08.2021 r. tj. czwartek o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2021/2022 i o współpracy z gminą.
8. Rozpatrzenie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce.

a) miejscowość Słopiec
1) wniosek nr rej. 3507 z dnia 09.06.2021 r.
b) miejscowość Niwy
1) wniosek – nr rej. 2807 z dnia 17.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 740/2021 z dnia 05.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2884 z dnia 19.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2939 z dnia 20.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2955 z dnia 17.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3297 z dnia 01.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3475 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek nr rej. 3274 z dnia 08.06.2021 r.
c) miejscowość Kranów
1) wniosek – nr rej. 3464 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3476 z dnia 09.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3404 z dnia 07.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2898 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 2806 z dnia 10.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3123 z dnia 26.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 2596 z dnia 04.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 2599 z dnia 04.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3020 z dnia 24.05.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3243 bez daty
12) wniosek – nr rej. 3078 z dnia 26.05.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3421 z dnia 08.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3425 z dnia 07.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3490 z dnia 09.06.2021 r.
d) miejscowość Suków
1) wniosek – nr rej. 3405 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3407 z dnia 07.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3406 z dnia 07.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3392 z dnia 07.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3439 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3159 z dnia 28.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3156 z dnia 28.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3158 z dnia 28.05.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3157 z dnia 28.05.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 3393 z dnia 07.06.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3795 z dnia 18.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3422 z dnia 08.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3021 z dnia 24.05.2021 r.
16) wniosek – nr rej. 3409 z dnia 07.06.2021 r.
17) wniosek – nr rej. 3408 z dnia 07.06.2021 r.
18) wniosek – nr rej. 3492 z dnia 09.06.2021 r.
19) wniosek – nr rej. 3511 z dnia 09.06.2021 r.
20) wniosek – nr rej. 3616 z dnia 09.06.2021 r.
21) wniosek – nr rej. 3357 z dnia 04.06.2021 r.
22) wniosek – nr rej. 3356 z dnia 04.06.2021 r.
23) wniosek – nr rej. 3359 z dnia 03.06.2021 r.
24) wniosek – nr rej. 3358 z dnia 03.06.2021 r.
25) wniosek – nr rej. 3372 z dnia 03.06.2021 r.
26) wniosek – nr rej. 3361 z dnia 04.06.2021 r.
27) wniosek – nr rej. 3449 z dnia 08.06.2021 r.
28) wniosek – nr rej. 3473 z dnia 09.06.2021 r. oraz nr rej. 2661 z dnia 10.05.2021 r.
e) miasto Daleszyce
1) wniosek – nr rej. 3497 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3469 z dnia 09.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3465 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3423 z dnia 08.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3440 z dnia 06.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 720/2021 z dnia 04.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3508 z dnia 07.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3560 z dnia 10.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3562 z dnia 10.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3379 z dnia 07.06.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3296 z dnia 02.06.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 3609 z dnia 10.06.2021 r.
13) wniosek – nr rej. 3536 z dnia 09.06.2021 r.
14) wniosek – nr rej. 3550 z dnia 01.06.2021 r.
15) wniosek – nr rej. 3547 z dnia 10.06.2021 r.
16) wniosek – nr rej. 3502 z dnia 09.06.2021 r.
17) wniosek – nr rej. 3500 z dnia 09.06.2021 r.
18) wniosek – nr rej. 3504 z dnia 09.06.2021 r.
19) wniosek – nr rej. 3506 z dnia 09.06.2021 r.
20) wniosek – nr rej. 3499 z dnia 08.06.2021 r.
21) wniosek – nr rej. 3560 z dnia 10.06.2021 r.
22) wniosek – nr rej. 3154 z dnia 26.05.2021 r.
23) wniosek – nr rej. 3152 z dnia 26.05.2021 r.
24) wniosek – nr rej. 3151 z dnia 27.05.2021 r.
25) wniosek – nr rej. 3169 z dnia 26.05.2021 r.
26) wniosek – nr rej. 2887 z dnia 19.05.2021 r.
27) wniosek – nr rej. 3136 z dnia 26.05.2021 r.
28) wniosek – nr rej. 3108 z dnia 27.05.2021 r.
29) wniosek – nr rej. 2809 z dnia 17.05.2021 r.
30) wniosek – nr rej. 2562 z dnia 19.05.2021 r.
31) wniosek – nr rej. 3300 z dnia 02.06.2021 r.
32) wniosek – nr rej. 3292 z dnia 31.05.2021 r.
33) wniosek – nr rej. 3291 z dnia 31.05.2021 r.
34) wniosek – nr rej. 3138 z dnia 27.05.2021 r.
35) wniosek – nr rej. 2885 z dnia 17.05.2021 r.
36) wniosek – nr rej. 2886 z dnia 19.05.2021 r.
37) wniosek – nr rej. 3215 z dnia 31.05.2021 r.
38) wniosek – nr rej. 3046 z dnia 25.05.2021 r.
39) wniosek – nr rej. 3047 z dnia 24.05.2021 r.
40) wniosek – nr rej. 3168 z dnia 26.05.2021 r.
41) wniosek – nr rej. 3503 z dnia 06.06.2021 r.
42) wniosek – nr rej. 3496 z dnia 09.06.2021 r.
43) wniosek – nr rej. 3498 z dnia 09.06.2021 r.
44) wniosek – nr rej. 3505 z dnia 09.06.2021 r.
45) wniosek – nr rej. 3044 z dnia 24.05.2021 r.
46) wniosek – nr rej. 3012 z dnia 24.05.2021 r.
47) wniosek – nr rej. 3011 z dnia 21.05.2021 r.
48) wniosek – nr rej. 2889 z dnia 18.05.2021 r.
49) wniosek – nr rej. 2881 z dnia 19.05.2021 r.
50) wniosek – nr rej. 2882 z dnia 17.05.2021 r.
51) wniosek – nr rej. 2883 z dnia 19.05.2021 r.
52) wniosek – nr rej. 2888 z dnia 17.05.2021 r.
53) wniosek – nr rej. 3375 z dnia 02.06.2021 r.
54) wniosek – nr rej. 2808 z dnia 17.05.2021 r.
55) wniosek – nr rej. 2882 z dnia 16.05.2021 r.
56) wniosek – nr rej. 3290 z dnia 31.05.2021 r.
57) wniosek – nr rej. 3290 z dnia 31.05.2021 r.
f) miejscowość Danków-Wójtostwo
1) wniosek – nr rej. 3376 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3489 z dnia 06.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3488 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3566 z dnia 10.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3565 z dnia 10.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3210 z dnia 27.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3566 z dnia 26.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3378 z dnia 26.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3427 z dnia 05.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3427 z dnia 07.06.2021 r.
11) wniosek – nr rej. 3436 z dnia 07.06.2021 r.
12) wniosek – nr rej. 703/2021 z dnia 04.05.2021 r.
g) miejscowość Brzechów
1) wniosek – nr rej. 3006 z dnia 24.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3390 z dnia 04.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3343 z dnia 04.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3495 z dnia 07.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2896 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 2895 z dnia 20.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3494 z dnia 08.06.2021 r.
h) miejscowość Borków
1) wniosek – nr rej. 3546 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3432 z dnia 08.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2891 z dnia 19.05.2021 r.
i) miejscowość Marzysz
1) wniosek – nr rej. 3526 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3209 z dnia 31.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3208 z dnia 31.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 2828 z dnia 18.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2952 z dnia 21.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3214 z dnia 31.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3391 z dnia 07.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3293 z dnia 01.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3340 z dnia 01.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3456 z dnia 09.06.2021 r.
j) miejscowość Szczecno
1) wniosek – nr rej. 3541 z dnia 08.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3295 z dnia 01.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
k) miejscowość Cisów
1) wniosek – nr rej. 742/2021 z dnia 06.05.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 2505 z dnia 08.04.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2899 z dnia 20.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3091 z dnia 25.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3090 z dnia 25.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3089 z dnia 25.05.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3239 z dnia 19.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 2642 z dnia 10.05.2021 r.
l) miejscowość Niestachów
1) wniosek – nr rej. 3459 z dnia 07.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3382 z dnia 12.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3652 z dnia 09.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3557 z dnia 08.06.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3607 z dnia 10.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3352 z dnia 04.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 2935 i 3076 z dnia 21.05.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3512 z dnia 27.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3042 z dnia 24.05.2021 r.
m) miejscowość Widełki
1) wniosek – nr rej. 3493 z dnia 09.06.2021 r.
n) miejscowość Mójcza
1) wniosek – nr rej. 3568 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3567 z dnia 10.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 2830 z dnia 18.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3831 z dnia 17.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 2949 z dnia 20.05.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3248 z dnia 01.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3431 z dnia 08.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3442 z dnia 04.06.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3486 z dnia 07.06.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3487 z dnia 07.06.2021 r.
o) miejscowość Komórki
1) wniosek – nr rej. 3643 z dnia 09.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 3527 z dnia 10.06.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3247 z dnia 31.05.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3246 z dnia 21.05.2021 r.
5) wniosek – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
6) wniosek – nr rej. 3509 z dnia 09.06.2021 r.
7) wniosek – nr rej. 3510 z dnia 09.06.2021 r.
8) wniosek – nr rej. 3244 z dnia 27.05.2021 r.
9) wniosek – nr rej. 3245 z dnia 31.05.2021 r.
10) wniosek – nr rej. 3197 z dnia 31.05.2021 r.
u) miejscowość Smyków
1) wniosek – nr rej. 3552 z dnia 10.06.2021 r.
2) wniosek – nr rej. 2797 z dnia 15.05.2021 r.
3) wniosek – nr rej. 3362 z dnia 04.06.2021 r.
4) wniosek – nr rej. 3458 z dnia 06.06.2021 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce 2021-2032,
c) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce,
e) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
f) zmiany Uchwały Nr XXXVI/316/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
g) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród,
h) zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
i) zniesienia pomnika przyrody.

10. Interpelacje.
11. Zapytania i sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia